ಸೇಲ್ಸ್‌ಫ್ಲೇರ್: B2B ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡಗಳಿಗೆ CRM

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ (CRM) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ… ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದಾಗ (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ತಂಡವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಾಗ CRM ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಸಾಧನಗಳಂತೆ, a ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ