ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಕಾನೂನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ - ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನು.

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು, ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ - ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಗೊಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ - ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಗಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಐಪಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ: ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು.

  1. ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು

ನೀವು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಫೆಡರಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಲು, ಬಳಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾದಂಬರಿ, ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದವರೆಗೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಫೈಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿನ ಫೈಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಲ್ಲದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ (ಯುಎಸ್ಪಿಟಿಒ) ನೀಡುವ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವು 148 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು

ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ, ಯುಎಸ್‌ಪಿಟಿಒನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆ, ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುತು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಕಲು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ “ಕರ್ತೃತ್ವದ ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳು” ಗಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೃತಿಗಳಾದ ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟ್, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇತರರನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು-ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ formal ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ, ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕೆಲವು ump ಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ನೋಂದಣಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ವ್ಯಾಪಾರದ ರಹಸ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. "ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯ" ವನ್ನು ಗೌಪ್ಯ, ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಗಳವರೆಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಟ್ರೇಡ್ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಂತರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ:

  • ಮಾಹಿತಿಯು ಸೂತ್ರ, ಮಾದರಿ, ಸಂಕಲನ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಸಾಧನ, ವಿಧಾನ, ತಂತ್ರ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ;
  • ಇದರ ರಹಸ್ಯವು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು
  • ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಜಾಗರೂಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಚಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಾಗ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಎನ್‌ಡಿಎಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನೀವು “ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು” ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎನ್‌ಡಿಎಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. .

ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಐಪಿ ಅಟಾರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು

ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಕೀಲರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಐಪಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ವಕೀಲರು ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅರ್ಹ ಹೊರಗಿನ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಿಯೊರಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಐಪಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಪಿ ವಕೀಲರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಏನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಏನು?

ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸೈಟ್ ಅಕಿಸ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.