ಪೋಲ್ಫಿಶ್: ಜಾಗತಿಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ವಿಶ್ವದ 10 18.9 ಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಖರ್ಚಿನ XNUMX% ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ