ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೀಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಬಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೀಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬೀಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆದಾಯವು 1.18 ರಲ್ಲಿ 2018 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, 10.2 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 2024 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೀಕನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಪ್ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು