ಧ್ರುವ್ ಮೆಹ್ತಾ

ಧ್ರುವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಟ್ವೀಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಜ್ ಗೆ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್Acquire.io: ಏಕೀಕೃತ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೇದಿಕೆ

    Acquire.io: ಏಕೀಕೃತ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೇದಿಕೆ

    ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಜೀವಾಳ. ಆದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, CX ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ…