EOD Acronyms

ಇಒಡಿ

EOD ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವೇದಿಕೆ.