DL Acronyms

DL

DL ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ.

ಬಹು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದರಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ತರಬೇತಿ ಸಮಯ.