BANT Acronyms

ಬಂಟ್

BANT ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

termine whether it’s the right time to sell to a prospect.